H. Speelstations ter ontwikkeling van de zintuigen – Graubner

Klik hier om het volledige gamma te bekijken op de Engelstalige website van Richter Spielgeräte.

Speelstations van Graubner zijn zowel speeltoestellen als sculpturen. Dit betekent dat de esthetiek van deze toestellen even belangrijk is als hun spelidee en hun technische functies.

Met hun talrijke aanknopingspunten als klank, kleur, symmetrie, vibratie, stroming en werveling zijn de stations zodanig ontworpen dat alle zintuigen in het spel betrokken worden en men dus ook met alle zintuigen in actie komt. De aandacht wordt daarbij gericht op grote en wonderbaarlijke natuurfenomenen en hun wetten. Doordat de gebruiker deze zelf opwekt en ze zich eigen maakt, worden ze ook echt ervaren.

Hoe kunnen wij, met het oog op de dreigende vernietiging van ons bestaan, opnieuw een dergelijke band vormen met de schepping, zodat de mens weer zinvol kan omgaan met de natuur?

Juist deze vraag was het uitgangspunt voor Hugo Kükelhaus (1900 – 1984), auteur, pedagoog, architect, filosoof en kunstenaar. Hij ontwikkelde daarvoor het concept van een proefterrein ter ontwikkeling van de zintuigen, dat mensen de mogelijkheid bood weer in direct contact te komen met hun realiteit.

Wolfram Graubner heeft jarenlang intensief samen gewerkt met Hugo Kükelhaus en in 1987 ontstonden zo de eerste speelstations voor openbaar gebruik.

In 2005 heeft de firma Richter de gebruiksrechten en productie van deze speelstations overgenomen.

Aan de enorme massa natuurverschijnselen liggen verbazingwekkend eenvoudige wetten ten grondslag. Wanneer wij aandachtig omgaan met de oorspronkelijke fenomenen en wetten, begint de natuur met ons te spreken. De fenomenen slaan dus een brug tussen natuur en natuurbeleving.

De speelstations zijn geen imitatienatuur, ze sporen doelgericht aan tot talrijke activiteiten. Het zijn objecten die door de zintuiglijke ervaring een zinvolle omgang met onze leefwereld moeten bevorderen.

Ze zijn daarnaast een instrument voor iedereen die wenst dat kinderen op een speelse en actieve manier de toegang tot de natuur, haar fenomenen en wonderen terugvinden en behouden. In een tijdperk van media- en schijnwerelden versterkt dit hun realiteitszin, verantwoordelijkheidsgevoel en beoordelingsvermogen.

De stations zijn tevens een belangrijk hulpmiddel voor mensen die zich intensiever bezighouden met het belang van speelse ervaringen voor volwassenen, die naar mogelijkheden zoeken voor een bewuste omgang met de wereld en de betekenis van hun zintuigen willen ontdekken.

Zie themacataloog: Graubner

 

H1. Tijdsbeleving                            H2. Stromingsbeleving                H3. Lichtbeleving

            

H4. Klankbeleving                          H5. Reukbeleving                          H6. Ruimtebeleving