Klik hier om het volledige gamma te bekijken op de Engelstalige website van Richter Spielgeräte.

Zie themabrochure “Evopäd”

De “evolutiepedagogie®” werd ontwikkeld en succesvol in de praktijk getest door Ludwig Koneberg en Silke Gramer-Rottler. Deze methodiek is gebaseerd op de actuele kennis in hersen- en leeronderzoek. Vandaag weet men dat de mentale en motorische ontwikkeling van kinderen nauw met elkaar verbonden zijn. Heel wat leerproblemen zijn in feite bewegingsproblemen.

Bij de oefeningen met de aangeboden trainingstoestellen ontstaan vaak verrassende verbanden. Zo kan bijvoorbeeld een betere lichaamsbalans een gunstig effect hebben op de vitaliteit van het brein. De oefeningen dragen ertoe bij geblokkeerde vaardigheden en capaciteiten van kinderen bloot te leggen.

De ontwikkeling van een kind volgt zeven natuurlijke evolutiestadia. Wanneer kinderen dit ontwikkelingstraject ongestoord kunnen doorlopen, dan ontplooien zich vanzelf zeven basiszekerheden: oervertrouwen, zekerheid op het vlak van beleving, fysiek en emoties, zelfvertrouwen in groepen, in de taal en in complexe vormen van het samen leven. Tonen ze op een van deze vlakken opvallend gedrag, dan helpt de evolutiepedagogie de erachter liggende boodschap te ontcijferen.

Klik op de foto voor de Engelstalige productfiche.

Stadium 1: De VIS in ons.

Gewoon daar zijn is genoeg. Zo versterken wij ons oervertrouwen. Vastgehouden en gedragen worden, zonder iets te moeten doen, dat is de beleving. Op die manier activeren wij ons oervertrouwen. Ontspanning en rust keren weer en leiden tot een innerlijk evenwicht. Op de wip kan men in buikligging a.h.w. op water drijven. De waarneming is naar binnen gericht.

12.00100 e.v. leerstation wip

Stadium 2: De AMFIBIE in ons.

Verlegen zijn betekent in staat zijn zich te beschermen. Zo versterken wij onze ontdekkingszin en het vermogen om ons te kunnen beschermen. Vanuit de geborgenheid de wereld ontdekken. Teruggetrokkenheid en nieuwsgierigheid stimuleren de ontdekkingszin. Je herkent het onderscheid tussen binnen en buiten, tussen dichtbij en veraf. Je werkt aan jouw zelfbewustheid. Het kruipen door de kruipkast wekt nieuwsgierigheid op. Je ontdekt de andere kant.

12.00200 e.v. kruipkast (binnen)        12.00200 e.v. kruipsteen (buiten)

   

Stadium 3: Het REPTIEL in ons.

Agressief zijn betekent sterk zijn. Zo ontwikkelen wij onze kracht en ons reactievermogen. Hier leren wij positief om te gaan met onze kracht. De balans tussen afwachten en aanvallen, tussen toezien en aanpakken wordt hier getraind. Alles wat met spanning en ontspanning te maken heeft wordt zo in balans gebracht. Het gaat hier om een zeer snelle krachtontplooiing en de coördinatie van de linker- en rechterkant van lichaam en brein. Boksen en kicken op het kickboard met afwisselend krachtige en bliksemsnelle bewegingen.

12.00300 e.v. leerstation kickboard

Stadium 4: Het ZOOGDIER in ons.

Bang zijn betekent gevoelens kunnen tonen. Zo verbeteren wij onze emotionele waarneming en onze omgang met afstand en nabijheid. Wij kennen onze behoeften, tonen emoties en ervaringen worden overdacht. Lichaamsbewegingen en zintuigen worden gecoördineerd, het tijdsgevoel wordt ontwikkeld. Dit is een basisvoorwaarde voor alles wat met leren maken heeft.

De lichaam-hand-oogcoördinatie vormt de basis voor de lees-, schrijf- en rekenvaardigheid, evenals voor het denken in de driedimensionale ruimte. Op de evotrainer ervaart men de omgang met de zwaartekracht en de middelpuntvliedende kracht. Dit is de basis voor beweging, oriëntering en respectievelijk begrenzing in de ruimte.

12.00400 leerstation evotrainer

Stadium 5: De AAP in ons.

Egoïstisch zijn betekent voor zichzelf te kunnen zorgen, terwijl met elkaar delen rust en vrede schept. Zo trainen wij onze virtuoze omgang met evenwicht en harmonie.

Wij ontdekken de finesses van sociale omgang. Het peilen van eigen kansen en mogelijkheden kan getest, verbeterd en emotioneel beleefd worden. Het onderscheiden van vormen en kleuren, maar ook het inzicht en doelgericht handelen worden hier getest. Zoals een groep apen die springt, huppelt, klautert en zich op wankele ondergronden beweegt, kunnen wij ook door te spelen met evenwicht ons sociaal gedrag verbeteren. Op de evotrainer worden diverse bewegingen uitgevoerd in alle mogelijke lichaamshoudingen.

12.00410 leerstation evotrainer

zie toestel stadium 5, maar dan voor buitengebruik.

 

Stadium 6: De OERMENS in ons.

Luidruchtig zijn betekent naar zijn positie zoeken. Zo vinden wij onze plaats in het leven. Lichaamskracht wordt omgezet in taal. Ons eigen ritme vinden, de overname van verantwoordelijkheid en de samenwerking in de gemeenschap. Met de lange trommel kan men zich bezighouden met ritmes.

Het stappen in het labyrint, een oeroud ervaringssymbool voor het oplossen van levensproblemen met behulp van ritme en evenwicht, verbindt onze kracht met gevoelens en stimuleert zo onze verbale vaardigheid.

12.00600 e.v. leerstation trommel      12.00700 leerstation labyrint

   

12.00700 leerstation labyrint

 

Stadium 7: De moderne MENS in ons.

Onvolmaakt zijn betekent nog te kunnen groeien. Zo vinden wij hulp bij het zoeken naar de heel persoonlijke zin van ons leven en stimuleren wij onze sociale vaardigheden en ons empathisch vermogen. Uitgaande van ons persoonlijk evenwicht onderkennen wij onze eigen wensen en verwachtingen. Tegelijk ervaren we dat wij een deel van een geheel zijn.

Het afwisselend bekijken van de wereld met de verrekijker vanuit een ruim en eng perspectief scherpt onze ogen en schept inzicht inzake waarneming van achtergrond en voorgrond.

12.00500 e.v. leerstation verrekijker